XI Plenerowe rozmowy o cukrzycy w Zielonej Kuźni

W dniu 1 sierpnia 2020 po długiej trwającej od marca przerwie w działalności statutowej PSD odbyło się spotkanie integracyjne nowogardzkich diabetyków w Zielonej Kuźni.  Z oczywistych względów było zdecydowanie skromniejsze niż dotychczasowe plenerowe rozmowy o cukrzycy w Zielonej Kuźni, jednakże było to ważne wydarzenie dla diabetyków, którzy zdecydowali się na powrót do bardziej czynnego spędzenia czasu.
W spotkaniu uczestniczyło 30 osób wśród których byli Burmistrz Nowogardu Pan Robert Czapla, dyr. SPSR Nowogard Pan Kazimierz Lembas oraz przedstawiciel firmy Ascensia Diabetes Care Pan Marek Głodek. Jak co roku pozostanie w naszej pamięci szczególna specyfika tego miejsca, na którą składa się między innymi urok i atmosfera wnętrza i otoczenia Zielonej Kuźni, będącej w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard. Mimo konieczności zachowania koniecznych środków ostrożności i wynikających z tego tytułu utrudnień i rygorów było to zdecydowanie udane spotkanie.
W imieniu własnym oraz diabetyków składam serdeczne podziękowania:

1.    Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie, który dofinansował spotkanie
2.    Nadleśnictwu Nowogard, które przygotowało i udostępniło obiekty „Zielonej Kuźni”
3.    Leśniczemu Pan Jarosław Olczyk, który przygotował palenisko pod grilla
4.    Diabetykom, którzy czynnie uczestniczyli w przygotowaniu spotkania.

Spotkanie integracyjne zostało dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl

  

Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
Zachodniopomorskiego