Wykaz poradni diabetologicznych

Wykaz poradni diabetologicznych w województwie zachodniopomorskim
stan na 24-01-2016