Wykaz glukometrów i pasków obiętych refundacją od 1. 01.2011

Od 1. 01.2011 ustalono 2 poziomy refundacyjne na paski do oznaczania glukozy dla pacjentów z cukrzycą. Za cenę ryczałtową testy paskowe kupią osoby z cukrzycą typu 1,  leczone osobistymi pompami insulinowymi  oraz z innymi typami cukrzycy, ale leczone inuliną w co najmniej w 3 wstrzyknięciach na dobę.Pacjenci leczeni dietą, lekami doustnymi oraz insuliną w 1-2 wstrzyknięciach na dobę  uzyskają 30 % refundację. W/g danych na dzień 07-01-2012 paski będą refundowane tylko do 13 typów glukometrów