Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Świdwinie – 2015-10-24

W zamku joannitów w Świdwinie dnia 24 października 2015r. odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia Diabetyków Powiatu Świdwińskiego. W obchodach wzięli udział przedstawiciele struktur PSD województwa zachodniopomorskiego. W śród licznie zaproszonych gości byli m.in. prezes Zarządu Krajowego PSD Andrzej Bauman, wicewojewoda Ryszard Mićko, członek zarządu województwa Robert Grzywacz, burmistrz Świdwina Jan Owsiak, dowódca 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pilot Karol Jędraszczyk, prof. dr hab. diabetolog Lilianna Majkowska, koordynator krajowy szkoły cukrzycy dr Andrzej Paciorkowski, lekarz prowadzący szkołę cukrzycy w Nowogardzie dr Marzena Kargul, lekarz prowadzący szkołę cukrzycy w Świdwinie dr Jerzy Krawczyk. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. MBNP w intencji chorych i ich rodzin. Przed oficjalnym rozpoczęciem obchodów uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia zamku joannitów w Świdwinie. W trakcie obchodów w części artystycznej wystąpił zespół ludowy Dąbrowiacy. Osoby zasłużone na polu walki z cukrzycą otrzymały odznaczenia państwowe i ustanowione przez PSD.

  • Srebrnym Krzyżem Zasługi RP została uhonorowana Danuta Mazurkiewicz ze Szczecina
  • Złotym Gryfem Zachodniopomorskim został uhonorowany Paweł Gasztold ze Świdwina
  • Srebrnym Gryfem Zachodniopomorskim została uhonorowana Marzena Kargul Nowogardu
  • Srebrnym Gryfem Zachodniopomorskim został uhonorowany Bogdan Wachowiak ze Świdwina
  • Złotymi i Srebrnymi Odznakami PSD zostały wyróżnione 24 osoby, wśród których z Nowogardu znalazł się Eugeniusz Tworek uhonorowany Złotą Odznaką  Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Uroczystości zakończył wykład prof. dr hab. Lilianny Majkowskiej, która omówiła najnowsze osiągnięcia medycyny w dziedzinie wspomagania leczenia cukrzycy i zapobiegania jej powikłań.

Eugeniusz Tworek
      Prezes PSD
    Koła Nowogard