Wojewódzkie Obchody ŚDWzC 2016

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
oraz  30 lecie koła Diabetyków w Policach

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyły się uroczyste Wojewódzkie obchodu Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz 30-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Policach. Wśród wielu gości znaleźli się Anna Śliwińska Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, przedstawiciele i delegacje zachodniopomorskich struktur PSD oraz Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach, Witold Król Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Maciej Greinert Wiceburmistrz Polic oraz Edyta Rudecka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach. Wielu uczestników uroczystości w podziękowaniu za bezinteresowna pracę i pomoc ludziom chorym z cukrzyca zostało uhonorowanych odznaczeniami Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Uroczystości uświetnił występ Polickiego Chóru Kameralnego „Postcriptum”. Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem ufundowanym przez PSD Koło w Policach. Obchody zostały wsparte finansowo ze środków z budżetu Powiatu Polickiego.

Eugeniusz Tworek
           Prezes
Zachodniopomorskiego
       Zarządu PSD