Woda jako źródło zdrowia i życia

W dniu 4 listopada 2019r. w Nowogardzkiej Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie z Panią mgr. Adrianną Jankowską spec. do spraw żywienia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Temat wykłady to „Woda jako źródło zdrowia i życia” był to pierwszy temat z zaplanowanego cyklu spotkań diabetyków z dietetykiem. Następny temat to „Zasady prawidłowego żywienia, komponowanie posiłków”. Termin zostanie opublikowany niezwłocznie po uzgodnieniu z Panią dietetyk.

Spotkanie zostało dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl

   

Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
 Zachodniopomorskiego