Ogłoszenie – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PSD KOŁA NOWOGARD

22 lutego 2019, godz. 17:00 w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Jana Pawła II” w Nowogardzie odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW KOŁA NOWOGARD
Obecność członków PSD Koła Nowogard jest obowiązkowa. W przypadku braku wymaganej statutowo, ilości członków potrzebnych do rozpoczęcia zebrania, zgodnie z § 61 pkt. 5 w oparciu o § 29 pkt. 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków nastąpi powołanie zebrania w drugim terminie 22 lutego  2019 roku o godz. 17:15 bez względu na liczbę obecnych.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PSD (Prezes Eugeniusz Tworek).
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad (Prezes Eugeniusz Tworek).
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania (Przewodniczący Obrad)
 4. Powołanie członków Komisji: Mandatowo – Wyborczej, Uchwał i Wniosków. (Przewodniczący Obrad).
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2015-2019 (Prezes Eugeniusz Tworek).
 6. Dyskusja.
 7. Przegłosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Podjęcie uchwały o trybie wyborów.
 9. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie.
 11. Przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników.
 12. Ukonstytuowanie się nowych władz.
 13. Wybór delegatów na zebrania wyższych szczebli.
 14. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 15. Przyjęcie uchwał i programu działania.
 16. Zamkniecie obrad.

Za Zarząd PSD Koła Nowogard
      Eugeniusz Tworek