Walczymy z COVID-19

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w ramach projektu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dofinansowanego z Funduszy Europejskich „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim” wydarzenia animacyjnego na rzecz mieszkańców miasta Nowogard oraz członków PSD Koła Nowogard, włączyło się w działanie pod tytułem „Walczymy z COVID-19” poprzez szycie i kolportaż maseczek.


       Eugeniusz Tworek
           Prezes PSD
             Oddziału
    Zachodniopomorskiego