Walczymy z „Covid-19” Maseczki

Maseczki koła nowogardzkich diabetyków

Nowogardzcy diabetycy w dniu 22 maja 2020 roku przekazali na ręce dyrektor nowogardzkiego DPS Pani Igi Błażewicz 100 szt. maseczek ochronnych, własnoręcznie wykonanych na zajęciach animacyjnych Nowogardzkiego Koła Diabetyków w akcji pn. „Walczymy z COVID-19”. Była to część maseczek wielokrotnego użycia, którą szyli diabetycy również na potrzeby członków własnego koła.

Maseczki zostały uszyte w ramach projektu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., dofinansowanego z Funduszy Europejskich „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim”. 


   Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
Zachodniopomorskiego