VIII Wakacyjny Festyn na Koplu 2013

Dnia 17 sierpnia 2013 w Nowogardzie podczas imprezy VIII Wakacyjny Festyn na Koplu członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili kontrolne pomiary poziomu cukru we krwi, cholesterolu , trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego.
W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła Nowogard składam Panu Tadeuszowi Łukasiewiczowi oraz organizatorom Festynu serdeczne podziękowania za zaproszenie i umożliwienie przeprowadzenia badań.

Badania przesiewowe są wspierane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

                                                                                                                          Eugeniusz Tworek
     Prezes PSD
  Koła Nowogard