VII Wakacyjny Festyn na Koplu

Dnia 18 sierpnia 2012 w Nowogardzie podczas imprezy VII Wakacyjny Festyn na Koplu w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili kontrolne pomiary poziomu cukru we krwi, cholesterolu , trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego.

Z możliwość pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 37 osób. W tej grupie badania nie wykazały:
1 osobę z poziomem cukry powyżej 180 mg/dl

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 28 osób.
W tej grupie badania wykazały:
1 osobę z poziomem cholesterolu powyżej 230 mg/dl

Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 8 osób.
W tej grupie badania wykazały:
2 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 200mg/dl

W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła Nowogard składam Panu Tadeuszowi Łukasiewiczowi oraz organizatorom Festynu serdeczne podziękowania za zaproszenie i umożliwienie przeprowadzenia badań.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard