VII Edycja „Szkoły Cukrzycy”

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin)

10 listopada 2017 rusza VII Edycja Nowogardzkiej „Szkoła Cukrzycy”

Ogólnopolski projekt Federacji „Porozumienia Zielonogórskiego” i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pod nazwą „Szkoła Cukrzycy” jest kampanię na rzecz zapobiegania cukrzycy i propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby. Spotkania edukacyjne są prowadzone pod kierownictwem naukowym Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczestnikiem szkoły może zostać osoba chora z cukrzycą, jej opiekun i członkowie jej rodziny jak również każda osoba, która uzna za stosowne pogłębienie lub utrwalenie swojej wiedzy o cukrzycy i jej konsekwencjach. Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne.
Lekarzem prowadzącym Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” jest Pani dr Marzena Kargul.
Wykłady będą prowadzone w Nowogardzie w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2
( znajdującej się na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego) raz w miesiącu przez okres 8 miesięcy. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 16:00.

Terminy i tematy wykładów:

 1. 10-11-2017 – Cukrzyca – co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?
 2. 01-12-2017 – Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. Samokontrola – cele i zasady. Rola wysiłku
  fizycznego.
 3. 12-01-2018 – Żywienie w cukrzycy – prawda i mity.
 4. 26-01-2018 – Leczenie cukrzycy – dla kogo leki doustne.
 5. 09-02-2018 – Leczenie cukrzycy – dlaczego insulina? Cukrzyca u kobiety – problem nie tylko kobiet.
 6. 09-03-2018 – Ostre powikłania cukrzycy – hipoglikemia, kwasica cukrzycowa – jak ich unikać? Osoba z
  cukrzycą w pracy. Kierowca z cukrzycą.
 7. 06-04-2018 – Retinopatia, nefropatia, neuropatia – łatwiej zapobiegać niż leczyć. Stopa cukrzycowa.
 8. 18-05-2018 – Zawał serca, udar mózgu – czy to tez powikłania cukrzycy? – Uroczyste zakończenie VII
  edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”

W VII edycji szkoły zostały zaplanowane dodatkowe działania adresowane do jej uczestników w postaci bezpłatnych:

Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzyskać w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala) w każdy czwartek w godz. od 10:00 do 12:00 lub w dowolnej porze telefonicznie pod nr: 500 553 190; 795 477 793; również za pośrednictwem poczty internetowej e-mail cukrzycanowogard@wp.pl. Aktualne informacje o szkole cukrzycy są publikowane na stronie internetowej PSD Koła Nowogard http://www.cukrzycanowogard.lh.pl/

 • badań poziomu cholesterolu
 • badań poziomu trójglicerydów
 • badań poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c
 • badań w kierunku stopy cukrzycowej
 • wykłady będą kończyły się losowaniem drobnych upominków wśród ich uczestników

Efekty leczenia cukrzycy w znacznym stopniu zależą od samego chorego, a nie tylko lekarza i zastosowanego
leczenia. To przede wszystkim chory musi zarządzać swoją chorobą przy pomocy lekarza.

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard oraz Pani dr Marzeny Kargul serdecznie zapraszam do udziału w VII Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy

Partnerami VII Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy są:

> Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl
> Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
> Dziennik Nowogardzki
> Portal informacyjny http://www.wnowogardzie.pl/

Eugeniusz Tworek
Prezes
Zachodniopomorskiego
Oddziału PSD