VI wykład w II Edycji Szkoły Cukrzycy

18 kwietnia 2013 roku odbyło się szóste spotkanie w II Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” tematem wykładu były: Ostre powikłania cukrzycy – hipoglikemia, kwasica cukrzycowa – jak ich unikać?. Cukrzyca lekceważona a tym samym nieleczona lub źle leczona prowadzi do złego wyrównania poziomów glikemii u chorego. Jest to bardzo prosta droga do wystąpienia powikłań. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się jak nie dopuścić do wystąpienia powikłań a jeżeli wystąpią jakie są tego konsekwencje.

Zajęcia w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” są wspierane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” 

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard