Uroczyste zakończenie III Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”

20 czerwca 2014 r. III Edycja Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” została zakończona

W ostatnim wykładzie III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” wśród uczestników szkoły byli zaproszeni goście:

 1. Pan dr Andrzej Paciorkowski – Krajowy Koordynator „Szkoły Cukrzycy”
 2. Pan Andrzej Bauman – Prezes PSD Zarządu Głównego w Bydgoszczy
 3. Pan Zbigniew Kędzierski– Sekretarz PSD Zarządu Głównego w Bydgoszczy, Prezes PSD Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie
 4. Pan Robert Czapla – Burmistrz Nowogardu
 5. Pan Jerzy Koliński – Sekretarz PSD Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie, Prezes PSD Koła w  Świnoujściu 
 6. Pani dr Elżbieta Szokaluk – diabetolog Lekarz prowadzący Szkołę Cukrzycy w Gryfinie
 7. Pan dr Jerzy Krawczyk – deklarujący prowadzenie Szkoły Cukrzycy w Świdwinie
 8. Pani Lidia Bogus – Opiekun PSD Koła Nowogard, Prezes Fundacji „Zdrowie”
 9. Pan Paweł Gasztold – Prezes PSD Oddziału Powiatowego w  Świdwinie
 10. Pan Zbigniew Dykier – Prezes PSD Koła w Złocieńcu 
 11. Pani Dagmar Jaceko – Prezes PSD Koła Goleniów
 12. Pani Anna Staszak  – Administrator przychodni NZOZ Intermed, Koordynator Szkoły Cukrzycy w Gryfinie
 13. Pan Jerzy Jabłoński – Dyrektor Centrum Edukacji  i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie
 14. Pan Jarosław Bzowy – Redaktor Dziennika Nowogardzkiego 
 15. Pani Teresa Zagórska – portalu wNowogardzie.pl. 
 16. Pan Piotr Suchy – Redaktor Wiadomości Samorządowych

Wykład wspólnie poprowadzili Pan dr Andrzej Paciorkowski w części obejmującej zagadnienia „Zawał serca, udar mózgu – czy to też powikłania cukrzycy?” oraz lekarz prowadzący Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” Pani dr Marzena Kargul w części obejmującej zagadnienia „Zespół metaboliczny – problem społeczny XXI wieku.”

Po zakończonym wykładzie Pan Andrzej Bauman Prezes PSD Zarządu Głównego w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę jak ważne jest leczenie chorych z cukrzycą za pomocą nowych dotowanych w Unii Europejskiej oraz prawie na całym świecie insulin analogowych i leków inkretynowych. Mimo tego, że są zarejestrowane i dostępne w aptekach  to w naszym  kraju leków inkretynowych nie obejmuje refundacja,  są bardzo drogie i pozostają poza zasięgiem pacjentów chorych na cukrzycę. Wszelkie składane apele i przedkładane argumenty za ich refundacją nie znajdują zrozumienia u  naszym władz.

Pan dr Andrzej Paciorkowski podkreślił jak istotna w leczeniu cukrzycy jest edukacja pacjentów i jak ważną role w  tej edukacji spełniają Szkoły Cukrzycy, podziękował za zaangażowanie się w ich udział lekarzom oraz strukturom PSD.

Pan Robert Czapla Burmistrz Nowogardu zapewnił, że chorzy z cukrzycą z Gminy Nowogard mogą liczyć na pomoc Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Pan Zbigniew Kędzierski Prezes PSD Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie poprosił Pana Roberta Czaplę Burmistrza Nowogardu o poparcie wniosku o nadanie Gryfa Pomorskiego Pani dr Marzenie Kargul z którym wystąpi Prezes Koła Nowogard. Pan Burmistrz zapewnił, że wyda pozytywna opinię.

Zarząd Wojewódzki PSD w Szczecinie

 1. W podziękowaniu za prowadzenie Szkoły Cukrzycy w Gryfinie wręczył Pani dr Elżbiecie Szokaluk medal XXX lecia PSD oraz monografię „XXX lat Wiary i Nadziei”
 2. Za zaangażowanie w niesieniu  pomocy chorym z cukrzycą opiekun Koła PSD w Nowogardzie Pani Lidia Bogus otrzymała  medal XXX lecia PSD oraz monografię „XXX lat Wiary i Nadziei”

International Diabetes Federation (IDF) od 1950 roku jest liderem globalnej społeczności chorych z cukrzycą zrzeszającym ponad 230 krajowych stowarzyszeń diabetyków w ponad 160 krajach. W 2006 roku na potrzeby kampanii która doprowadziła do przyjęcia rezolucji Narodów Zjednoczonych (61/225) został opracowany światowy symbol cukrzycy, jest nim niebieskie kółko, którego właścicielem posiadającym wszelkie prawa jest International Diabetes Federation (IDF).
Błękitne kółko, obecne we wszystkich kulturach świata, symbolizujące życie i śmierć, ale przede wszystkim jest znakiem jedności. Wspólny wysiłek wielu ludzi, organizacji i instytucji stanowi najgłębszy sens kampanii przeciwko cukrzycy. Kolor niebieski przywołuje barwę nieba, jest także oficjalnym kolorem ONZ, co nadaje działaniom wszystkich środowisk podejmujących trud profilaktyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań charakter oficjalny i globalny.

Na wniosek Zarządu PSD Koła Nowogard, Zarządu Krajowy PSD w wyrazie podziękowania za zaangażowanie się w kampanię walki z cukrzycą uhonorował Symbolem „Niebieskie Koło”:

 1. Panią dr Marzena Kargul
 2. Pana dr Jacka Kargula
 3. Panią Annę Staszak
 4. Pana Jerzego Jabłońskiego
 5. Lokalną gazetę „Dziennik Nowogardzki”
 6. Portal internetowy „wNowogardzie”
 7. Biuletyn Wiadomości Samorządowe

Uczestnicy III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” otrzymali Świadectwa uczestnictwa w cyklu spotkań w ramach programu edukac ji diabetologicznej Szkoły Cukrzycy potwierdzone podpisami:

 1. Koordynatora Krajowego Szkoły Cukrzycy dr Andrzeja Paciorkowskiego
 2. Prezesa Zarządu Głównego PSD Andrzeja Baumana
 3. Sekretarza Zarządu Głównego PSD Zbigniewa Kędzierskiego
 4. Lekarza prowadzącego Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” dr Marzena Kargul
 5. Prezesa PSD Koła Nowogard

oraz drobne upominki sponsorowane przez Firmę WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG.

W imieniu własnym oraz Zarządu Koła PSD w Nowogardzie i Zarządu Oddziały Powiatowego PSD w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie pragnę podziękować :

 1. Pani dr marzenie Kargul za prowadzenie III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”
 2. Wszystkim zaproszonym gościom za udział w uroczystym zakończeniu III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”
 3. Redakcji Dziennika Nowogardzkiego za patronat medialny Szkoły Cukrzycy
 4. Portalowi internetowemu wNowogardzie.pl  za patronat medialny Szkoły Cukrzycy
 5. Informatykom www.nowogard.pl za patronat medialny Szkoły Cukrzycy
 6. Biuletynowi Wiadomości Samorządowe za patronat medialny Szkoły Cukrzycy
 7. Panu Jerzemu Jabłońskiemu  dyr. Centrum Edukacji  i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie za zapewnienie bazy lokalowej dla Szkoły Cukrzycy
 8. Pani Oldze Dankiewicz z firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG za czynne wsparcie III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”
 9. Panu Łukaszowi Kuberackiemu z firmy Bayer za czynne wsparcie III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”
 10. Panu Maciejowi Lisowskiemu z firmy Sanofi za czynne wsparcie III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”

Szczególne podziękowania składam wszystkim uczestnikom III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” za czynny udział w zajęciach edukacyjnych

Zajęcia w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” są wspierane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard