Koło Terenowe w Łobzie

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Łobez
ul. Niepodległości 50
73-150 Łobez


  Zarząd    
1 Prezes Czesława Lasota 734 431 154
2 Wiceprezes Janina Buryj  
3 Sekretarz Wiesława Zielińska  
4 Skarbnik Grażyna Woźniak  
5 Członek Krystyna Urbańska  
6 Członek Helena Mater  
7 Członek Urszula Ulińska  
8 Członek Krystyna Mater  
9 Członek Longina Wilczarska  
10 Członek Jerzy Wilczarski  
11 Członek Bogusława Gudańska   
12 Członek Bożena Król