Szczytniki – Kontrolne badanie poziomu glikemii 2012

Dnia 29 lipca 2012 w Szczytnikach podczas imprezy Integracyjnej w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili kontrolne pomiary poziomu cukru we krwi, cholesterolu , trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego.

Z możliwość pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 46 osób. W tej grupie badania nie wykazały:
3 osoby z poziomem cukru powyżej 140 mg/dl
1 osobę z poziomem cukry powyżej 170 mg/dl

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 16 osób.
W tej grupie badania wykazały:
1 osobę z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl
1 osobę z poziomem cholesterolu powyżej 250 mg/dl

Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 7 osób.
W tej grupie badania wykazały:
3 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 200 mg/dl 2 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 200 mg/dl

W imieniu własnym jak również całego Zarządu Koła Nowogard składam sołtysowi Szczytnik Panu Markowi Gaj serdeczne podziękowania za zaproszenie oraz za umożliwienie przeprowadzenia badań:

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard