Światowy Dzień Cukrzycy Świnoujście 2022

24 listopada 2022 r. Oddział Grodzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Świnoujściu uroczyście obchodził Światowy Dzień Cukrzycy. Członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście spotkali się w restauracji Hotelu Interferie Medical SPA. Uroczystość zaszczyciła swoim udziałem Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pani Anna Śliwińska. Na uroczystości był też obecny Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pan Eugeniusz Tworek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście pan Paweł Sujka, pani doktor Maria Pupek, dyrektor Hotelu Interferie Medical SPA pan Eugeniusz Stain, reprezentująca PSS Społem pani Katarzyna Kasprowicz, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta pani Gabriela Flis – Niśkiewicz oraz członek Rady Miasta pani Magdelena Ilczuk.

Po oficjalnych wystąpieniach gości Anna Śliwińska i Eugeniusz Tworek wręczyli odznaczenia, dyplomy oraz listy z podziękowaniami członkom naszego stowarzyszenia oraz sponsorom.

Odznakę Ambasadora Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przyznawaną osobom lub instytucjom za wyróżniają się działalnością dla dobra PSD otrzymali: doktor Maria Pupek, Urząd Miasta Świnoujścia, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słowianin”.

Medal za zwycięstwo nad cukrzycą otrzymała nasza członkini Zofia Denis. Złotą Odznakę Zasłużony dla PSD otrzymała pani Teresa Wilczek – prezes OG PSD w Świnoujściu, natomiast Srebrną Odznaką Zasłużony dla PSD uhonorowana została pani Anna Kamińska-Szpachta, sekretarz świnoujskiego oddziału stowarzyszenia. Pisemne podziękowania za działalność na rzecz Oddziału Grodzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Świnoujściu otrzymali: Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście pan Paweł Sujka, dyrektor PSS Społem pan Piotr Kłapacz, dyrektor Galerii Corso pani Dorota Humeniuk-Narożańska, dyrektor Hotelu Interferie Medical SPA pan Eugeniusz Stain, opiekun Domu Kultury „Słowianin” pani Magdalena Piłat.

Szczególne wyróżnienie otrzymała nasza członkini, prowadząca punk konsultacyjny dla mieszkańców Świnoujścia, pani Zofia Matusewicz-Kuczyńska. Jest to dyplom uznania za szczególne zasługi w rozwoju stowarzyszenia oraz niesienie szczytnej idei samopomocy wśród ludzi chorych na cukrzycę w Polsce.

Miły akcentem uroczystości było złożenie, przez Prezes OG PSD panią Teresę Wilczek, życzeń najstarszej wiekiem, naszej członki – 94 letniej pani Jadwidze Marach.

Spotkanie zakończone zostało obiadem przygotowanym przez kuchnię Hotelu Interferie Medical SPA.

Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
Zachodniopomorskiego