Spotkanie w kole – wykład i badania w kierunku stopy cukrzycowej

Dnia 03-11-2014 w Centrum Edukacji  i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie   ul. Wojska  Polskiego 3 odbyło się spotkanie członków i sympatyków Koła Nowogard na spotkaniu  gościliśmy przedstawicieli firmy WÖRWAG Pharma Polska, Panią mgr Elżbietę Piankowską oraz Panią mgr Olgę Dankiewicz oraz  v-ce Prezes Uniwersytetu III Wieku w Nowogardzie Panią Jadwigę Cichecką wraz grupą członów Uniwersytetu III Wieku.

W programie spotkania znalazły się:

 1. Wykład Pani mgr farmacji Elżbiety Piankowskiej obejmujący zagadnienia: „Neuropatia cukrzycowa – Leczenie czy profilaktyka” oraz „Lagosa – cudowne zioło”
 2. Badania w kierunku stopy cukrzycowej oraz badania końcowych produktów glikacji AGS” przeprowadzone przez Panią mgr Elżbietę Piankowską i Panią mgr. Olgę Dankiewicz.
 3. Omówienie przygotowań do gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie w dniu 14 listopad 2014 „DiabeDance©” oraz w dniu 15 listopada 2014 połączonych  z 5-leciem Koła Nowogard.
 4. Wyznaczenie końcowego terminu na 05-11-2014 do zbierania podpisów popierających „Narodowy Program Zwalczania cukrzycy i jej Powikłań”.
 5. Uzgodnienia z Uniwersytetem III Wieku w Nowogardzie o podjęciu bliższej współpracy pomiędzy naszymi stowarzyszeniami.
 6. Omówienie oferty turnusu dla diabetyków w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Leśna Polana”, w Ustroniu Morskim.
 7. Przekazanie informacji o otworzeniu punktu sprzedaży w Niebieskiej Aptece oleju lnianego z  firmy OLEOFARM. 
 8. Informacja o składzie Zarządu Koła.
 9. Powierzenie pełnienia funkcji  skarbnika Koła Pani Janinie Lelowskiej na czas nieobecności Pani Bożeny Szajkowskiej.
 10. Informacja o rozpoczęciu zajęć w IV Edycji Szkoły Cukrzycy od 28 listopada 2014.
 11. Uzgodnienie na  10-12-2014 terminu zorganizowania spotkania opłatkowego.
 12. Wolne wnioski.

W imieniu własnym, Zarządu PSD Koła Nowogard oraz wszystkich uczestników spotkania składam serdeczne podziękowania Pani mgr Elżbiecie Piankowskiej za wygłoszony wykład i przeprowadzone badania, Pani mgr Oldze Dankiewicz za pomoc w zorganizowaniu spotkania i przeprowadzone badania.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard