Spotkanie w Kole Nowogard 10-01-2022

Informacja z działalności prezesa i zarządu koła w okresie od 06 grudnia 2021 do 10-01-2022

 1. Z powodu Covid po konsultacji telefonicznej zarząd PSD Koła Nowogard odwołał przygotowania do spotkania opłatkowego 2021 
 2. Z powodu Covid oraz obostrzeniami w jednostkach szkolnictwa, zaplanowana edukacja o cukrzycy dla uczni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie została przełożona na 2022 rok.
 3. 10 grudnia 2021 r. został przeprowadzony II wykład XI edycji szkoły cukrzycy.
 4.  14 grudnia 2021 internetowy kanał 1Spożywczy przeprowadził z Eugeniuszem Tworkiem wywiad na temat znaczenia produktów pszczelich w kontekście cukrzycy.
 5. 6 grudnia 2021 zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert w tym Konkurs – Ochrona Zdrowia Ludzkiego
 6. 20 grudnia 2021 odbyły się konsultacje diabetologiczne
 7. 21 grudnia 2021 została domknięta finansowa strona oferty z 2021 roku
 8. Od 22 grudnia 2021 przystąpiono do przygotowania projektu do Konkursu – „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” na 2022 r.
 9. 30 grudnia 2022 odbyło się posiedzenia Zarządu PSD Koła Nowogard, na którym m.in. został zaakceptowany projekt oferty na 2022.
 10. 31 grudnia 2021 zamknięto księgi rachunkowe PSD Koła Nowogard.
 11. 03-01-2022 – sporządzono RZiS , Bilansu oraz pozostałe dokumenty zamykające 2021 rok.
 12. 05 stycznia 2022 złożono ofertę Zadania Publicznego – „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard”.
 13. 06 styczeń 2022 rozpoczęto przygotowanie sprawozdania z oferty za 2021 r.

Omówiono

 1. Złożoną ofertę w ramach zadania publicznego pod tytułem „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” ze szczególnym uwzględnieniem zadań merytorycznych możliwych do wykonania w ramach środków o jakie wystąpiliśmy
 2. Zasady prowadzenia XI Edycja Szkoły Cukrzycy (w zaostrzonym rygorze sanitarnym)
 3. Zasady prowadzenia konsultacji diabetologicznych w kole Nowogard
 4. Przyjęto RZiS oraz Bilans za 2021 r.
 5. Planowany kalendarz imprez na szczeblu krajowym na, które złożyły
 6. szkolenie liderów – Warszawa 14-16 marzec 2022 r.
 7. Ogólnopolski Dzień Diabetyka – Brzeg 03 czerwca 2022 r.
 8. Ogólnopolska Pielgrzymka Diabetyków – Częstochowa 10 czerwca 2022 r. 
 9. Diabetyka Expo – Toruń 16-17 wrzesień 2022 r.
 10. ŚDC – Sanok 5 listopad 2022 r.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego