SPOTKANIE W KOLE NOWOGARD 07-02-2022

W dniu 07 stycznia 2022 r. odbyło się następne z cyklicznych co miesięcznych spotkań nowogardzkich diabetyków prowadzonych w reżimie Covid – 19. W programie spotkania znalazły się:

 1. Informacja z działalności prezesa i zarządu koła w okresie od 06 grudnia 2021 do 10 stycznia 2022 r.
 2. Informacja o złożonej w dniu 5 stycznia 2022 r. ofercie w ramach konkursu ofert Gminy Nowogard na 2022 r. w zakresie „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” na 2022 rok.
 3. Przeprowadzono dyskusję na planowanymi działaniami w ramach:
 • Turnusu integracyjno szkoleniowy w Świnoujściu
 • Propozycją zorganizowaniu wspólnych spotkań integracyjnych diabetyków z koła Nowogard i Świnoujście w Płotkowie oraz w Świnoujściu.
 • Propozycji dołączenia się nowogardzkich diabetyków do organizowanego przez koło w Świnoujściu turnusu rehabilitacyjnego w Międzychodzie (ośrodek Relax)

4. Zapoznano uczestników spotkania z planem działań PSD na szczebli krajowym i wojewódzkim ze wskazaniem działań, w których możemy zadeklarować udział nowogardzkich diabetyków.

 • Szkolenie liderów – Warszawa – 26/27 kwiecień 2022 r.
 • Turnusu integracyjno szkoleniowy dla zachodniopomorskich diabetyków w Świnoujściu od 07 do 11 maja 2022 r.
 • Ogólnopolski Dzień Diabetyka – Brzeg- 03 czerwiec 2022 r.
 •   Ogólnopolska Pielgrzymka Diabetyków – Częstochowa – 10 czerwca 2022 r.
 • Toruń Diabetyka Expo – 16-17 września 2022 r.
 • ŚDC – OR PSD Sanok – 5 listopad 2022 r.

5. Omówiono propozycję zabezpieczenie wyposażenia biura w kontekście planowanego remontu biura PSD Koła Nowogard w tym znajdującej się dokumentacji

6. Podjęto decyzję o zorganizowaniu na spotkaniu członków koła w dniu 07 marca 2022 r. Dnia Kobiet. Forma będzie uzależniona od intensywności pandemii Covid.

7. Została potwierdzona wola uczestników spotkania, aby mimo Covid – 19 prowadzić cykliczne comiesięczne spotkania członków oraz Szkołę Cukrzycy. Wszystkie działania będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa w pandemii Covid.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego