Spotkanie w kole 2017-01-09

W dniu 09 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie członków PSD koła Nowogard w 2017 r. na którym podsumowano działalność koła za 2016 r, przyjęto sprawozdanie i bilans z działalności finansowej koła. Zostało złożone sprawozdanie z realizacji zadnia publicznego w ramach oferty Gminy Nowogard za 2016 r. Omówiona została również przygotowana do złożenia oferta działań w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wśród mieszkańców Gminy Nowogard na 2017 r. Zostały również omówione założenia do planu działania koła w zakresie wykraczającym poza ramy oferty w 2017 roku.

  Eugeniusz Tworek
       Prezes PSD
Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego