Spotkanie w kole 13-01-2014

13 stycznia 2014 odbyło się pierwsze z całorocznych co miesięcznych cyklicznych spotkań członków i sympatyków koła Nowogard. W programie spotkania znalazły się miedzy innymi:

  1. Sprawozdanie z działalności finansowej koła do zarządu Wojewódzkiego PSD w Szczecinie za rok 2013.
  2. Bilans koła za 2013.
  3. Omówienie założeń do oferty Gminy Nowogard na 2014.
  4. II tura badań HbA1c, cholesterolu i trójglicerydów dla uczestników III Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” przeprowadzona przez Pana Łukasza Kuberackiego z firmy Bayer oraz Koło Nowogard.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard