Spotkanie w Kole 06-12-2021

Proponowany – Porządek spotkania w dniu 06-12-2021

 1. Informacja z działalności prezesa i zarządu koła w okresie od 09 listopada 2021 do 06 grudnia 2021
 2. Sytuacja Epidemiczna Covid
 3. Nowe obostrzenia związane z Covid
 4. Informacja z obchodów Święta Niepodległości
 5. Konsultacje diabetologiczne w Kole Nowogard
 6. Wprowadzenie konsultacji diabetologicznych w przypadku ostrych obostrzeń sanitarnych.
 7. Propozycja odwołania spotkania opłatkowego z powodu Covid
 8. Wykład grudniowy w Szkole Cukrzycy
 9. Informacja o obchodach ŚDC w Świnoujściu
 10. Informacja o Krajowych Obchodach ŚDC w Złotoryi
 11. Informacja ze spotkania z dyr. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica Panem Marcinem Gałka
 12. Informacja o pracy nad wnioskiem do PEFRON
 13. Informacja o zaawansowaniu prac nad strona internetową
 14. Stan środków z oferty gminnej na dzień 06-12-2021
 15. XI Edycja Szkoły Cukrzycy (w zaostrzonym rygorze sanitarnym, Maseczki, dezynfekcja rąk i pomiar temperatury certyfikaty Covidowe)

Terminy i tematy wykładów w szkole cukrzycy:

 • 10 .12. 2021 r.
 • 14. 01.2 022 r.
 • 11. 02. 2022 r.
 • 11. 03. 2022 r.
 • 08. 04. 2022 r. 
 • 13. 05. 2022 r
 • 10. 06. 2022 r

16. Wolne wnioski

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard