Spotkanie Członków PSD Koła Nowogard 01-10-2012

Pierwszy poniedziałek każdego miesiąca jest dniem, w którym członkowie PSD Koła Nowogard  spotkają się w siedzibie Koła. Podczas tych spotkań są omawiane bieżące sprawy dotyczące diabetyków, mają one również za zadanie integracje osób chorych z cukrzycą. Dniu 01 października 2012 gościliśmy Pana Zygmunta Kujawę przedstawiciela firmy Golden Drop. Pan Zygmunt omówił skład i właściwości oleju rzepakowo-lnianego „Golden Drop” oraz program zdrowotny dr Rath ze szczególnym ukierunkowaniem na diabetyków.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard