Spotkanie członków i sympatyków PSD Koła Nowogard 04-04-2011

Proponowany porządek spotkania:

Omówienie przygotowań do spotkania integracyjnego członków i sympatyków Koła Nowogard „Dzień Święconego Jajka”.
Szkolenie w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy – Pielęgniarka Pani Lidia Bogus.
Sprawy bieżące Koła Nowogard.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard