Spotkanie członków i sympatyków Koła Nowogard 04-11-2013

4 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie członków i sympatyków PSD Koła Nowogard, w programie spotkania znalazły się:

  1. Informacja z pobytu na XVII Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym „DIABETICA EXPO 2013” XI Ogólnopolskim Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości w Toruniu w dniach 20-21 września 2013 r.
  2. Omówienie przygotowań do III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”.
  3. Sprawy bieżące Koła.
  4. Prezentacja Pani Olgi Dankiewicz przedstawiciela firmy wörwag pharma gmbh & co. kg obejmująca zagadnienia komplikacji cukrzycowych, profilaktyki i ich leczenia.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez Państwo Bachorów z okazji ich 50-lecia pożycia małżeńskiego.
W imieniu własnym oraz zarządu koła składam serdeczne podziękowania Pani Oldze Dankiewicz za przedstawioną prezentację i przekazane upominki dla uczestników III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”, oraz Pani Elżbiecie i Panu Edwardowi Bachor za przygotowany poczęstunek.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard