Smaki i zapachy dzieciństwa

W dniu 08 kwietnia 2019 r. grupa diabetyków z koła PSD w Nowogardzie uczestniczyła w wizycie studyjnej w gospodarstwie biodynamicznym Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie koło Bornego Sulmowa pt. „Smaki i zapachy dzieciństwa”. Fundacja realizuje cele organizacji pożytku publicznego wspierając badania naukowe, działalność pedagogiczną, edukacyjną kulturalną, organizuje i wspiera zawodową oraz społeczną integrację osób z niepełnosprawnością. Ukoronowaniem wizyty był samodzielny wypiek chałek. Każdy uczestnik wracał z własna chałką do domu. W drodze powrotnej poznaliśmy historię powstania Muzeum Militarnego w Bornym Sulimowie. Byliśmy uczestnikami działania organizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu zachodniopomorskiego.

Barbara Pawlak