Sesja wyjazdowa Zarządu Wojewódzkiego PSD Szczecin w Nowogardzie

Dnia 13-09-2014 w Nowogardzkim Ratuszu Miejskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Szczecinie w składzie poszerzonym o prezesów kół terenowych PSD województwa zachodniopomorskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza Nowogardu Pan Krzysztof Kolibski, przedstawiciel  firmy Wörwag Pharma Polska Pani Olga Dankiewicz, konsultant dietetyczny firmy Oleofarm Sp. z o.o. Pani Hanna Głowacka. W programie spotkania znalazły się miedzy innymi:
1.    Wystąpienie z-cy Burmistrza Nowogardu.
2.    Wystąpienia przedstawicieli firm Wörwag Pharma Polska oraz Oleofarm Sp. z o.o.
3.    Informacja Prezesa ZW PSD Pana Zbigniewa Kędzierskiego o działalności pomiędzy spotkaniami
      ZW.
4.    Omówiono zasady opłacania składek w nawiązaniu do zbliżających się wyborów w strukturach
       PSD w 2015r.
5.    Omówiono udział członków PSD w Targach Diabetologicznych Toruń 2014.
6.    Omówiono prowadzone przez PSD szkolenia  w kierunku cukrzycy w tym również za
        pośrednictwem ogólnokrajowego programu „Szkoła Cukrzycy”.
7.    Omówiono udział w turnusach rehabilitacyjnych członków PSD.
8.    Omówiono zasady udziału w Obchodach Wojewódzkich PSD Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
       w Koszalinie w dniu 18-10-2014, połączonych z jubileuszem 30 lecia Oddziału Miejskiego PSD
       Koszalin.

W trakcie dyskusji omówiono między innymi zaangażowanie się struktur władz samorządowych w walkę z cukrzycą. W znacznej części  władz gminnych i powiatowych województwa zachodniopomorskiego są pozytywne przykłady zrozumienia zagrożeń jakie powoduje cukrzyca i jest widoczna pomoc adresowana w kierunku pomocy chorym z cukrzycą oraz uświadamiania społeczności lokalnych o konsekwencjach jakie niesie ze sobą cukrzyca.

W dyskusji o Projekcie Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015r zwrócono uwagę na podział planowanych środków na dotację dla organizacji pozarządowych. Dla Wydziału Zdrowia planowane są środki na ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia w kwocie 40 000zł.(czterdzieści tys. zł) co stanowi około 0,6%  z założonej kwoty w wysokości 7 037 000zł.(siedem miljonów trzydzieści siedem tysięcy zł.) Można odnieść wrażenie, że dla władz samorządowych struktur wojewódzkich problem zdrowia jest mało istotny. W tych środkach problem cukrzycy nie jest uwzględniany mimo, że
 „Cukrzyca to pierwsza i jedyna jak dotąd choroba niezakaźna, która została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI wieku. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) wskazuję cukrzycę, jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń naszego wieku. Według szacunków WHO, między 2005 a 2030 rokiem liczba zgonów spowodowanych cukrzycą w ogólnej populacji podwoi się. Wg raportu IDF, w 2011r w Polsce  na cukrzycę ( w wieku 20-79 lat), chorowało 3,1 mln osób (10,6% dorosłej populacji), z czego 1 mln osób nie wiedziało, że na nią choruje. Tak więc 30% osób z cukrzycą miało nierozpoznaną tę chorobę i nie było leczone, jednocześnie 5,2 mln osób to osoby z nieprawidłową  tolerancją cukrzycy.” Według Światowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes Federation, IDF) z powodu cukrzycy umiera na świecie 4,8 miliona osób rocznie.

W dyskusji poruszono również kwestię poziomu zapobiegania oraz leczenia cukrzycy w naszym kraju. Mimo licznych działań i apeli PSD, wspieranych przez wybitnych znawców problemów cukrzycy, chorzy Polacy z cukrzycą mają utrudniony dostęp do leczenia w oparciu o najnowocześniejsze terapie stosowane na świecie. Pod tym względem wypadamy najgorzej w całej Unii Europejskiej.

W imieniu własnym oraz Zarządu PSD Koła Nowogard i Zarządu Oddziały Powiatowego PSD w Goleniowie składam serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Nowogardu za udostępnienie sali obrad Urzędu Miejskiego w Nowogardzie na wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSD  w Szczecinie oraz  pomoc w jego zorganizowaniu.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard