Relacja z Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie 27-12-2010

„Przejmijmy kontrolę nad cukrzycą. Teraz”

 W dniu 27 listopada 2010 r. w Nowogardzkim Domu Kultury pod hasłem „Przejmijmy kontrolę nad cukrzycą. Teraz” odbyły się Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą  w Nowogardzie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Burmistrz  Nowogardu Kazimierz Zięba, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania, Dyrektor SPSR  w Nowogardzie Kazimierz Lembas,  kś. Kazimierz Łukjaniuk, przedstawiciel  lokalnej służby zdrowia, liczni przedstawiciele  struktur Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  Województwa Zachodniopomorskiego,  przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Nowogard, Tegoroczne Gminne Obchody  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie zbiegły się z pierwszą rocznica działalności PSD Koła w Nowogardzie.
W programie tego uroczystego spotkania były prelekcje specjalistów: dr Andrzeja Paciorkowskiego (założyciela Szkoły Cukrzycy), dr diabetolog Danuty Cybulskiej, którzy w sposób obrazowy pokazali nam jak żyć i funkcjonować z cukrzycą. Edukator diabetologiczny Elżbieta Drobik przekazała nam wiedzę potrzebną do samokontroli w cukrzycy. Pan Przemysław Chlebowski  zapoznał zebranych z zagadnieniami „ Światłolecznictwa w leczeniu powikłań cukrzycowych”.
Były wystąpienia zaproszonych gości, była edukacja diabetologiczna. Całość urozmaicona została występami dzieci i młodzieży z Nowogardzkiego Domu Kultury jak i Nowogardzkich Szkół oraz kapeli „Wesoła Ferajna”. Podczas przerw kawowych można było spróbować specjałów przygotowanych przez członków Nowogardzkiego Koła Diabetyków oraz wspaniałych kanapek wykonanych przez uczniów  z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Prowadzone były badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania cukrzycy. 
Z badań skorzystało 89 osób, wśród przebadanych stwierdzono:
2 osoby z poziomem glikemii powyżej 300 mg/dl (byli to diabetycy)
3 osoby z poziomem glikemii powyżej 200 mg/dl (byli to diabetycy)

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie składa bardzo serdeczne podziękowanie mieszkańcom Gminy Nowogard za udział w dniu 27-11-2010r. w Gminnych Obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Szczególnie gorące podziękowania składamy :

 •  Założycielowi oraz wytrwałemu propagatorowi Szkół Cukrzycy w naszym kraju Panu dr Andrzejowi Paciorkowskiemu za wykład na temat szkół cukrzycy.
 •  Pani dr Danucie Cybulskiej za przeprowadzenie wykładu edukacyjnego obejmującego zagadnienia „Leczenia cukrzycy”.
 •  Panu Przemysławowi Chlebowskiemu  za wykład na temat „ Światłolecznictwo w leczeniu powikłań cukrzycowych.
 • Pani Elżbiecie Drobik za wykład na temat „Samokontroli w życiu chorego z cukrzycą”.
 •  Pani Mirosławie Przybyłek dyrektorowi Nowogardzkiego Domu Kultury  za pomoc  w zorganizowaniu  obchodów.
 •   Pani Barbarze Źróbek instruktorowi śpiewu ARA, tańca oraz działalności podstawowej w Nowogardzkim Domu Kultury za przygotowanie i prowadzenie części artystycznej obchodów.
 •   Wszystkim pracownikom Nowogardzkiego Domu Kultury, którzy uczestniczyli czynnie w przygotowaniu oraz obsłudze obchodów.
 • Zespołowi tanecznemu Feniks II.
 •  Zespołowi Ludowemu „Błyskawiczki”.
 • Zespołowi  Flesz Dance I „Lolli-Pop”.
 •  Zespołowi „Wesoła Ferajna”.
 • Wokalistce Joannie Brodniak.
 • Wokaliście Krzysztofowi Sulwińskiemu.
 • Wokalistom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie w osobach: Anity Szcześniak, Kasi Sowul, Anety Ankowskiej, Bartka Fedak.
 • Pani Dorocie Kluba nauczycielowi praktycznej nauki zawodu w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie za przygotowanie, nadzór i prowadzenie stołu z poczęstunkiem dla uczestników obchodów.
 • Uczniom drugiej i czwartej klasy Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie za przygotowanie i prowadzenie stołu z poczęstunkiem dla uczestników obchodów.
 • Państwu Elżbiecie i Lucjanowi Kazimierczak, właścicielom  sklepu masarniczego  „Maciuś” w Nowogardzie za przekazanie artykułów żywnościowych.
 • Panu Waldemarowi Pędziszczak  właścicielowi Piekarnia –  Ciastkarnia  Waldemar Pędziszczak w Nowogardzie za przekazanie artykułów żywnościowych.
 • Firmie „Pier” PHU Tadeusz Rzetecki w Nowogardzie za udzielone wsparcie.
 • Restauracji Caffe Piwnica w Nowogardzie za udzielone wsparcie.
 • Dziennikowi Nowogardzkiemu za cykliczne publikowanie  ogłoszeń o obchodach .
 •  Oraz wszystkim, którzy włączyli się czynnie w organizację i prowadzenie obchodów.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard

Film z części artystycznej