Reaktywacja Koła PSD w Goleniowie

W dniu 08 lutego 2014 w Goleniowie w ramach zorganizowanej przez Koło PSD Nowogard we współpracy z grupą inicjatywną diabetyków z Goleniowa oraz pomocy Pana Roberta Krupowicza Burmistrz Goleniowa odbyła się „Biała Sobota”.  W trakcie, której osoby uczestniczące mogły miedzy innymi:

 • Wysłuchać wykładów o komplikacjach, profilaktyce, leczeniu cukrzycy, roli kwasów omeg 3, suplementach diety oraz o zdrowym odżywianiu się diabetyka.   Zbadać sobie poziom glikemii we krwi i otrzymać materiały informujące o cukrzycy.
 • Przeprowadzić badanie w kierunku stopy cukrzycowej.
 • Otrzymać bezpłatnie gleukometr do pomiaru poziomu glikemii.

Na zakończenie zebrani w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Goleniów diabetycy podjęli decyzję o reaktywacji koła PSD w Goleniowie i wybrali z pośród siebie Zarząd Koła Diabetyków w Goleniowie. Według posiadanej dokumentacji przez Zarząd Wojewódzki PSD w Szczecinie historia Koła Goleniów datuje się od 19 grudnia 1987 r., kiedy to zostało zatwierdzone powstanie Koła nr 11 Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę PRL w Goleniowie.

Zarząd reaktywowanego w dniu 08 lutego 2014 r. Koła PSD w Goleniowie stanowią:

1.  Prezes – Dagmara Jaceko
2.    V-ce Prezes – Żaneta Kurowska Ambros
3.    Sekretarz – Joanna Mojska
4.    Skarbnik – Aneta Kopczyńska
5.    Członek – Czesława Zoń

Opiekunem Koła PSD w Goleniowie została diabetolog Pani dr Elżbieta Batycka.

W imieniu własny oraz obecnego na Sali Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSD w Szczecinie Pana Zbigniewa Kędzierskiego składam serdeczne podziękowania:

 • Panu Robertowi Krupowiczowi Burmistrzowi Goleniowa za pomoc w zorganizowaniu „Białej Soboty” i udostępnienie sali.
 • Pani dyr. Marzenie Domańskiej za pomoc w zorganizowaniu „Białej Soboty”
 • Pani dr Elżbiecie Batyckiej za objęcie opieką Koła PSD w Goleniowie.
 • Pielęgniarce Pani Teresie Antoniak za przeprowadzenie badań poziomu glikemii.
 • Pielęgniarce, opiekunowi Koła PSD w Nowogardzie Pani Lidii Bogus za pomoc w obsłudze „Białej Soboty”.
 • Pani Oldze Dankiewicz z firmy WÖRWAG PHARMA, GmbH & CO. KG. Za wykład i catering.
 • Pani Hannie Głowackiej z firmy, Oleofarm sp. z o.o. za wykład, materiały edukacyjne oraz upominki dla uczestników.
 • Pani Małgorzacie Napierała ze Szpitala Klinicznego Nr 1 – oddział w Policach za wykład.
 • Panu Łukaszowi Kuberackiemu z firmy „Bayer” za przekazanie sprzętu i materiałów do badań poziomu glikemii oraz materiałów edukacyjnych.
 • Wszystkim, którzy włączyli się czynnie w organizacje i obsługę „Białej Soboty”
 • Szczególne podziękowania składam tym osobą, które wzięły udział w „Białej Sobocie”

Eugeniusz Tworek
            Prezes
Oddziału Powiatowego
    PSD w Goleniowie