1% za 2021 r.

Przekaż Swój 1% na

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO NOWOGARD

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność naszego Koła. Pamiętaj, przekazując 1% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Koło Nowogard jest jednym z ponad 330 kół zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków, które otrzymuje pokazaną darowizną z 1% za pośrednictwem Zarządu Głównego PSD

Pamiętaj

aby ofiarowany przez Ciebie 1% darowizny dotarł do naszego Koła musisz podać nr KRS Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

KRS: 0000037573

oraz w informacji uzupełniającej jako Cel szczegółowy koniecznie wpisać:

KOŁO NOWOGARD
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1% dla OPP, czy nie – Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1% podatku dla PSD Koła Nowogard, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1% i przekaże nowogardzkim diabetykom.

Emeryt, Rencista – nie dokonujący odliczeń od podatku   

Nie musisz robić korekty złożonego lub wyliczonego przez Urząd Skarbowy zeznania podatkowego.

Wystarczy jedynie złożyć Oświadczenia PIT-OP

W oświadczeniu PIT-OP należy podać:

  • swój nr PESEL,
  • rok, którego dotyczy oświadczenie,
  • właściwy urząd skarbowy,
  • nazwisko, imię oraz datę urodzenia podatnika,
  • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000037573). oraz w informacji uzupełniającej w celu szczegółowym wpisać Koło Nowogard,
  • podpisać oświadczeni.

W formularzu PIT-OP nie ma miejsca na wpisanie kwoty więc nie musisz obliczać kwoty stanowiącej 1% jego rocznych dochodów – obliczy to za Ciebie urząd skarbowy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie częściowo wypełniony druk deklaracji PIT-OP z wpisanym Nr KRS oraz z celem szczegółowym

Jest on do pobrania w naszym biurze, znajdziesz go również przed wejściem do naszego biura, możesz go pobrać także z naszej strony internetowej  

Oświadczenie PIT-OP możesz złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym osobiście, lub za pośrednictwem Internetu.

Lub wrzuć wypełnione i podpisane Oświadczenie PIT-OP do skrzynki pocztowej Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków znajdującej się obok naszego biura a my sami złożymy je w twoim imieniu do Urzędu Skarbowego

Rozliczenia można dokonać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Pobierz program za darmo i rozlicz PIT w 5 minut