Przekaż swój 1% za 2020 r.

Przekaż swój 1% na POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW  KOŁO NOWOGARD

Emeryt, Rencista nie uzyskujący dodatkowych dochodów może pobrać poprzez załączony poniżej link prosty do wypełnienia formularz za pośrednictwem, którego może przekazać nam 1 % podatku należnego Urzędowi Skarbowemu