Podziękowanie dla Koła Nowogard za realizację DiabeDance

Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim instytucjom i osobom, które udzieliły nam pomocy przy realizacji tego projektu, Szczególnie gorące podziękowania składam wszystkim uczestnikom przybyłym w dniu 14 listopada 2014 r. na Plac Wolności w Nowogardzie. Bez waszej pomocy i udziału nie byłoby DiabeDance© w Nowogardzie. 

Z poważaniem
Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard