Pięć lat działalności PSD Koła Nowogard

W Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie dnia 15 października odbyło się uroczyste spotkanie członków koła Nowogard z okazji 5 lecia działalności koła. W spotkaniu uczestniczyli również: Burmistrz Nowogardu Pan Robert Czapla, dyr. CEiP „Profit” w Nowogardzie Pan Jerzy Jabłoński, dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego  w Nowogardzie Pan Kazimierz Lembas, Opiekun koła Nowogard Pani Lidia Bogus, Przedstawiciele Uniwersytetu III wieku w Nowogardzie w osobach Prezes Pan Tadeusz Dziedziela, V-ce Prezes Pani Jadwiga Cichecka, V-ce Prezes Pani Grażyna Kwiecień, właściciele hurtowni „Pier” Pan Tadeusz i Pani Danuta Rzeteccy, Redaktor naczelny Dziennika Nowogardzkiego Pan Marcin Simiński, Redaktor portalu internetowego wNowogardzie Pan Ryszard Zagórski, Redaktor Biuletynu UM w Nowogardzie Pan Piotr Suchy byli również z nami członkowie zarządu koła diabetyków z Goleniowa. Liczna grupa członków koła została wyróżniona  za czynny udział włożony w rozwój koła. Za pomoc okazaną stowarzyszeniu w latach 2009 – 2014 podziękowania otrzymali: Urząd Miejski  w Nowogardzie, Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy  w Nowogardzie, Nowogardzki Dom Kultury, Dziennik Nowogardzki, portal internetowy wNowogardzie, za pomoc okazaną stowarzyszeniu w latach 20011 – 2014 CEiP „Profit” w Nowogardzie. Po złożeniu informacji z 5 letniej działalności koła uczestnicy spotkanie udali się na poczęstunek , który rozpoczął się od podania tortu wykonanego na bazie sernika ufundowanego przez burmistrza Nowogardu, potrawy zostały przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, były również do skosztowania produkty z firmy OleoFarm.

Historia stowarzyszeń zrzeszających chorych na cukrzycę w Nowogardzie.

Na podstawie posiadanej dokumentacji zamieszczam refleksje i krótki rys historii o społecznej działalności na rzecz osób z cukrzycą na terenie Nowogardu. 15 października 2014r. mięło pięć lat działalności PSD Koła Nowogard po reaktywacji Stowarzyszenia w Nowogardzie. Historia stowarzyszenia zrzeszającego chorych na cukrzycę w Nowogardzie datuje się jednak znacznie wcześniej a mianowicie od dnia 21 listopada, 1987 kiedy to powstało w Nowogardzie Stowarzyszenie Chorych na cukrzycę. W dniu 10 grudnia 1987 r. Naczelnik Miasta i Gminy w Nowogardzie legalizował i wpisał do wykazu Stowarzyszeń, Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę P.R.L. Koło nr 10. w Nowogardzie. Presem został wybrany Pan Stanisław Gałęski w 1988 Stowarzyszenie skupiało 100 członków w tym 26 leczonych insuliną. Poziom wiedzy o cukrzycy, dostęp do podstawowych artykułów niezbędnych w codziennym życiu jak również standardy leczenia cukrzycy obecnie mogą się nam wydawać archaicznymi.
W sprawozdaniu za 1988 r. do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Chorych na cukrzycą w Szczecinie zawarta jest między innymi informacja, z jakim problemami musieli się diabetycy zmagać w tamtej rzeczywistości. Dużym sukcesem było otwarcie na terenie miasta Nowogard dwóch stoisk. Jednym było stoisko z artykułami spożywczymi czynne cały czas, drugim było stoisko z przetworami mięsnymi.
Stoisko z przetworami mięsnymi było czynne dwa razy w tygodniu. We wtorki od godz. 16: 00 do godz. 18: 00 i można było kupić tylko i wyłącznie kurczaki od czas do czasu wątróbki z drobiu oraz wędliny. Natomiast w piątki można było nabyć: wędlinę, karkówkę, łopatkę i wołowinę bez kości. Zgłaszano trudności w zaopatrzeniu się w olej sojowy, kakao, kwas cytrynowy, żelatynę, różnego rodzaju soki, herbatę granulowaną, masło roślinne, w aptekach nie było igieł i strzykawek jednorazowych. Na szczęście zmienił się w naszym kraju układ geopolityczny i zaczęło pokazywać się światełko zza żelaznej kurtyny. Rok 1994 przyniósł zmianę Prezesa Stowarzyszenia została nim Pani Krystyna Ułanek. O wyzwaniach, z którymi mierzyli się w tym czasie diabetycy możemy zapoznać się między innymi w Dzienniku Nowogardzkim (publikacje z dn. 22-11-1994 i 25-11-1994) oraz z dokumentacji stowarzyszenia. Na rynek zaczyna wchodzić insulina VOSS, która zastępuje przestarzałą zanieczyszczoną insulinę HOSS. Zauważana jest potrzeba edukacji chorych i personelu medycznego, potrzeba posiadania chociażby niezbędnego sprzętu w postaci penów, gleukometrów, bardzo ważnym działaniem staje się dotarcie z informacją o samokontroli u pacjentów z cukrzycą. Ostatnim dokumentem świadczącym o działalności stowarzyszenia jest dokument z 07 grudnia 1995r. Po 14 letniej przerwie w dniu 22 sierpnia 2009r. z inicjatywy Pani Lidii Bogus Prezesa Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie, przy współudziale przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie na spotkaniu „Biała Sobota” zostaje podjęta decyzja o powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie.
Na spotkaniu nowogardzkich diabetyków 15 września 2009r. zostaje utworzone Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard, które w tym roku obchodziło jubileusz pięciolecia swojej działalności. Na nasze szczęście w dniu dzisiejszym żyjemy w innej rzeczywistości i problemy, z którymi musieli walczyć nasi poprzednicy są jedynie złym wspomnieniem. Przed nami stoją jednak inne wyzwania i nie takie proste jak by się mogło wydawać. Opadła żelazna kurtyna, mamy erę wszechobecnej informacji, której dostarcza nam miedzy innymi Internet, kraj nasz jest członkiem Unii Europejskiej. Nasze warunki życia w tym również standardy leczenia cukrzycy w porównaniu z istniejącymi w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej pokazują jak jeszcze dużo mamy do zrobienia, aby nie być szarym końcem listy europejskiej.
Informację o wyzwaniach, przed, którymi stawało PSD Koło Nowogard oraz czym się zajmowaliśmy przez minione 5 lat są dostępne na naszej stronie internetowej http://www.cukrzycanowogard.pl/

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard