Ogłoszenie – luty – Szkoła Cukrzycy

W m-cu lutym z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych nie odbędą się wykłady w „Szkole Cukrzycy”. Zaległy wykład odbędzie się na początku m-ca marca. Termin wykładów zostanie opublikowany na naszej stronie oraz w lokalnej prasie.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard