Odpust w parafii rzymsko katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP

15 sierpnia 2019 roku Polskie Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nowogard w trakcie odpustu  w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie przeprowadziło badania przesiewowe w kierunku cukrzycy poszerzone o badania poziomów cholesterolu, trójglicerydów oraz poziomów ciśnienia tętniczego wśród uczestników odpustu. Osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy.
W imieniu własnym oraz zarządu koła składam podziękowania proboszczowi Grzegorzowi Legutko jak   i również organizatorom odpustu za zaproszenie i umożliwienie przeprowadzenia badań.

Badania przesiewowe zostały dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl  

Eugeniusz Tworek
               Prezes
    Zachodniopomorskiego
           Oddziału PSD