Oddział Powiatowy Goleniów

Polskie  Stowarzyszenie  Diabetyków   Oddział Powiatowy Goleniów
z siedzibą w Nowogardzie


Zarząd Wojewódzki PSD w Szczecinie w dniu 17 stycznia 2014 r. Uchwałą nr 04/14 powołał Oddział Powiatowy PSD Goleniów z siedzibą w Nowogardzie.

Adres Siedziby Oddziału Powiatowego
PSD Goleniów
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard
tel.: 500 553 190
e-mail: oddz.pow.psd.goleniow@wp.pl

Adres korespondencyjny:
Tworek Eugeniusz
ul. Gen. Bema 16/6
72-200 Nowogard

Konto bankowe: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Goleniów
z siedzibą w Nowogardzie:

BS Goleniów O/Nowogard 43 9375 1012 4200 1389 2000 0010

Skład Zarządu Oddziału Powiatowego PSD Goleniów  

Prezes      Eugeniusz TworekTel.: 500 553 190
WiceprezesAntoni Tomala 
Skarbnik  Janina Lelowska 
Członek   Elżbieta Kowalska 

Koło Nowogard