Nowogardzki Rajd Rowerowy

Czwarta Edycja Nowogardzkiego Rajdu Rowerowego: Inicjatywa, która Integruje Społeczności

W tym roku odbyła się czwarta edycja Nowogardzkiego Rajdu Rowerowego, pomysłu zainicjowanego przez Jacka Jankowskiego. Idea rajdu powstała trzy lata temu, z zamiarem integracji lokalnych społeczności i stworzenia wydarzenia angażującego mieszkańców wielu miejscowości. Mimo braku wcześniejszego doświadczenia w organizacji wydarzeń sportowych, Jankowski postanowił zrealizować swój pomysł, który szybko zyskał na popularności. Rajd rowerowy to impreza liniowa, odbywająca się na stałej trasie przechodzącej przez kilkanaście miejscowości. Pierwsza edycja miała miejsce w Słajsinie, druga w Lestkowie, trzecia w Wierzbięcinie, a tegoroczna, czwarta, w Długołęce. Od samego początku Jankowski kładł nacisk na to, aby rajd nie był kojarzony z żadną konkretną organizacją czy osobą, a tworzył własną markę i żył swoim życiem. Rajd organizuje nieformalna grupa społeczników, z kołem gospodyń wiejskich Energia w Długołęce jako prawną reprezentacją. W tym roku udział wzięło 101 uczestników, w tym 56 osób w krótkim rajdzie i 45 w długim, liczącym 61 kilometrów. Trasa ta jest już średnio zaawansowana, wymagająca większego wysiłku. Każda edycja rajdu ma również cel charytatywny. Organizatorzy nie narzucają konkretnego celu, decyzję pozostawiają gospodarzowi miejscowości, w której rajd się odbywa. W poprzednich latach zbierano środki na chorą dziewczynkę w Słajsinie, na Michała Kozerę w Lestkowie, wsparcie stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych Serduszko w Wierzbięcinie, a w Długołęce zebrano fundusze dla schroniska w Sosnowicach.

Rajd angażuje różne organizacje pozarządowe i lokalne grupy, w tym roku byli to:
Stowarzyszenie Grupa Eksploracyjna Graf z Nowogardu, Schronisko dla zwierząt w Sosnowicach, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie oraz Związek Emerytów i Rencistów z Nowogardu. Dzięki temu wydarzenie staje się platformą do współpracy, integracji i wspólnej zabawy. Na przestrzeni lat zainteresowanie rajdem rośnie. Coraz więcej organizacji chce wziąć udział, choć przyciągnięcie osób niezwiązanych bezpośrednio z rowerami jest trudniejsze. Mimo to, organizatorzy stawiają na integrację i zabawę, a nie na zysk. Finansowanie rajdu pochodzi z różnych źródeł. Pierwszy rajd sfinansowano z programu Społecznik, drugi z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, trzeci dzięki wsparciu Netto, a obecny ze środków gminy Nowogard. Jankowski nie ogranicza się do jednego źródła finansowania, co pozwala na elastyczność w organizacji kolejnych edycji. Rajd rowerowy to nie tylko sport, ale także festyn rodzinny. W tym roku zorganizowano animacje dla dzieci, a po zakończeniu rajdu odbyła się zabawa z DJ-em. Organizacja rajdu przez koło gospodyń wiejskich Energia w Długołęce przyniosła szczególną radość Jackowi Jankowskiemu, który jest przewodniczącym tego koła. Nowogardzki Rajd Rowerowy to wydarzenie, które z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu, integrując lokalne społeczności i promując współpracę między różnymi grupami i organizacjami. Jego przyszłość wygląda obiecująco.

Badania przesiewowe zostały dofinansowane

przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
             Prezes
   Zachodniopomorskiego
         Oddziału PSD