Noc Bibliotek 2022

01 października 2022 r. podczas sobotniej nocy bibliotek, gdy uczestnicy wspólnie pisali projekt nowogardzkiej powieści, Koło PSD w Nowogardzie prowadziło badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, można było zmierzyć poziom cukru, cholesterolu oraz ciśnienie tętnicze.

W imieniu własnym oraz zarządu Koła PSD w Nowogardzie składam podziękowania dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie Pani Anecie Wysoszyńskiej oraz pracownikom biblioteki za zaproszenie i zorganizowania punktu do przeprowadzenia badań.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Oddziału
Zachodniopomorskiego

Badania zostały dofinansowane
przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl