Nabór słuchaczy „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy” 2011

„Nowogardzka Szkoła Cukrzycy


„chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie rozpoczyna nabór osób zainteresowanych cyklem  spotkań edukacyjnych przeznaczony dla osób z cukrzycą, członków ich rodzin i osób zainteresowanych profilaktyką zdrowotną w kierunku cukrzycy . Program edukacyjny”Szkoła Cukrzycy” wpisuje się w ogólnopolską akcje Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia  Porozumienia Zielonogórskiego.
Prawie sto lat temu prof. Joslin gdy nie znano jeszcze insuliny i leków doustnych w leczeniu cukrzycy  powiedział „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”  Niech te słowa  będą refleksją  i zachętom do wzięcia czynnego udziały w spotkaniach edukacyjnych „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy”. Bowiem pomimo całego rozwoju medycyny wiedza o tej chorobie jaką posiada chory z cukrzycą  ma bardzo istotny wpływ na długość i jakość życia bez powikłań cukrzycowych.Zapisy osób zainteresowanych odbywają się w: Siedzibie PSD Koła Nowogard  ul. Wojska Polskiego 7 oraz telefonicznie pod nr.: 500 553 190;  606 457 102

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard