Marzena Kargul uhonorowana Srebrną Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego

Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, innym osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.

Marzena Kargul lekarz prowadzący „Szkołę Cukrzycy” w Nowogardzie została odznaczona Srebrną Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego za zasługi dla rozwoju Pomorza Zachodniego nadał srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Pani dr Marzenie Kargul. Odznaczenie zostało  wręczone przez wicewojewodę zachodniopomorskiego Pana Ryszarda Mićko podczas  wojewódzkich uroczystych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Świdwinie  dnia 24 października 2015r.
Pani dr Marzena Kargul od 2009 rozpoczęła działalność społeczną na rzecz osób z cukrzycą i ich rodzin z terenu Gminy Nowogard oraz gmin ościennych powiatu goleniowskiego od nawiązania bliskiej współpracy z Kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nowogardzie. Bierze czynny udział z wykładami obejmującymi zagadnienia powikłań neurologicznych w cukrzycy adresowanymi dla diabetyków z terenu Gminy Nowogard organizowanych przez PSD Koło Nowogard. Uczestniczy z wykładami na obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą ogólnie dostępnych dla wszystkich mieszkańców Gminy Nowogard, w których biorą również udział diabetycy z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jedną z form leczenia cukrzycy jest edukacja chorych i ich rodzin, prawie 100 lat temu (prof. Joslin) powiedział ”Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”. Wypowiedź ta stała się mottem „Szkoły Cukrzycy”. W 2011 roku po odbyciu szkolenia w zakresie edukacji diabetologicznej zostaje lekarzem prowadzącym „Szkołę Cukrzycy”.
Ogólnokrajowy projekt „ Szkoła Cukrzycy” prowadzony jest pod naukowym kierownictwem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pod nadzorem Rady Naukowej i przewodnictwem  prof. dr hab.  med.  Bogny Wierusz- Wysockiej. W skład rady naukowej wchodzą wybitni specjaliści diabetologii (Prof. dr hab. med. Witold Lukas, Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek, Prof. dr hab. med. Ewa Wender-Ożegowska, Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Prof. dr hab. med. Lilianna Majkowska, Prof. dr hab. med. Maciej Małecki, dr n. med. Anna Majchrzak, dr Piotr Liszkowski, oraz pomysłodawca i krajowy koordynator lek. med. Andrzej Paciorkowski).
Pani dr. Marzena Kargul od 2011r. prowadzi „Szkołę Cukrzycy” w Nowogardzie, w której znajdują się słuchacze z powiatu Goleniowskiego.
Z  inicjatywy Pani dr Marzeny Kargul w 2013 r. nastąpiło otwarcie „Szkoły Cukrzycy” w Gryfinie.
Na dzień dzisiejszy w zachodniopomorskim działa 6 „Szkół Cukrzycy”. Nowogard za pośrednictwem Pani dr Marzeny Kargul stał się wskazówką dla wielu z naszego województwa jak dotrzeć z informacja i włączyć się bezinteresownie w pomoc chorym z cukrzycą poprzez profesjonalną edukację.

                                                                                                        Eugeniusz Tworek
                                                                                                             Prezes PSD
                                                                                                           Koła Nowogard