Łobez – Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Cukrzycy 2022

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Cukrzycy oraz 26 lecie działalności Koła w Łobzie

W Łobeskim Domu Kultury w dniu 23 listopada odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Cukrzycy oraz 26 lecie działalności Koła w Łobzie. Organizatorem obchodów było Koło PSD w Łobzie, wsparli obchody włączając się jednocześnie we współorganizację: Województwo Zachodniopomorskie, Starostwo Powiatu Łobeskiego, Miasto i Gmina Łobez oraz Oddział Zachodniopomorski PSD. Obchody zostały otwarte wprowadzeniem pocztu sztandarowego Oddziału Zachodniopomorskiego. Prezes Koła PSD w Łobzie Czesława Lasota przywitała przebytych na Obchody: Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza, Prezes Zarządu Głównego PSD Annę Śliwińską, Prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego PSD Eugeniusza Tworka, Starostę Łobeskiego Renatę Kulik, Zastępcę Burmistrza Łobza Tomasza Sobolewskiego, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łobzie Joannę Sienkiewicz, przybyłych prezesów oddziałów i kół Zachodniopomorskiego PSD oraz wszystkich pozostały gości.

Prezes Zarządu Głównego PSD przekazała informację o działania prowadzonych przez ZG w kierunku wsparcia diabetyków na szczeblach rządowych i efektach tych działań. Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PSD zwrócił szczególna uwagę na znaczenie i przesłania jakie są artykułowane w obchodach Światowego Dnia Cukrzycy w kierunku władz samorządowych. Wicemarszałek Województwa Zachodniopolskiego złożył deklaracje wparcia środowiska osób chorych z cukrzycą. Starosta Powiatu Łobeskiego oraz Zastępca Burmistrza i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łobzie zapewniły o dalszym wspieraniu diabetyków podkreślając jednocześnie wkład pracy prezes Koła w Łobzie na rzecz lokalnych diabetyków. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Kustosz, Starosta Łobeski Pani Renata Kulik, Zastępca Burmistrza Łobza Pan Tomasz Sobolewski oraz Łobeski Dom Kultury zostali obdarowani spisem „Deklaracja 12 zasad w walce o dłuższe życie z cukrzycą”

Pani Marzena Kargul lekarz prowadzący w formie wolontariatu od 12 lat „Nowogardzka Szkołę Cukrzycy”, która jest otwarta na diabetyków województwa zachodniopomorskiego została uhonorowana przez Wicemarszałka Olgierda Kustosza Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego. Prezes ZG PSD wręczyła Platynowy Medal Za Zwycięstwo Nad Cukrzycą Pani Jadwidze Maknia, która zmaga się z cukrzyca ponad 50 lat. Na ręce Prezes Koła PSD w Łobzie Pani Czesławy Lasota zostały złożone przez gości i uczestników obchodów podziękowania za zaangażowanie i wkład w pracę Koła Diabetyków w Łobzie.

W części edukacyjnej obchodów uczestnicy wysłuchali wykładów:

 • Neurologa – dr. Marzeny Kargul
 • Optometrysty – Sandry Koziarskiej
 • Psychologa – Pauliny Miśkiewicz
 • Podologa – Olgi Dankiewicz
 • Przedstawiciela Firmy Ascensia Diabetes Care – Krzysztofa Wasilewskiego

W części artystycznej wystąpili:

 • Kapela „Łobuziacy”
 • Zespół „Skandalik”  

Obchody zostały objęte patronatami:

Województwo Zachodniopomorskie jest współorganizatorem Obchodów Światowego Dnia Cukrzycy oraz 26 lecia działalności Koła PSD w Łobzie.

W ramach współpracy zostało zorganizowane stoisko, na którym są dystrybuowane informacji o producentach i produktach tradycyjnych, lokalnych i regionalnych w kontekście zdrowego odżywiania.

Za pomoc i wsparcie w imieniu własnym oraz Zarządu Oddziały Zachodniopomorskiego PSD składam serdeczne podziękowania

 • Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Panu Olgierdowi Kustoszowi.
 • Staroście Powiatu Łobeskiego Renacie Kulik
 • Burmistrzowi Łobza Piotrowi Ćwikła

Za zagażowanie i wkład w organizacje obchodów oraz za udział w obchodach:

 • Prezes Koła PSD w Łobzie Pani Czesławie Lasota
 • Wszystkim, którzy przyczynili sie do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów
 • Wykładowcom za prelekcje, uczestnikom za udział w obchodach.

Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
Zachodniopomorskiego

Udział Nowogardzkich diabetyków został częściowo dofinansowany
przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl