Konsultacje Diabetologiczne w Kole Nowogard

W dniu 27 kwietnia 2015 dla członków  PSD Koła Nowogard  odbyły się konsultacje diabetologiczne. Konsultacja poprowadził lekarz diabetolog Pani Elżbieta Batycka. Przed konsultacjami w laboratorium szpitala w Nowogardzie dla uczestników konsultacji zostały wykonane badania hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Natomiast w trakcie konsultacji zostały dodatkowo wykonane badania poziomu  trójglicerydów. 

Badania zostały dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard