Koło Terenowe w Resku

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Resko
ul. Boh. Monte Cassino 9
72-315 Resko 
 


Zarząd    
Prezes Elżbieta Rewucka 508 416 205
Wiceprezes Maria Marcinkowska-Berestek  
Sekretarz Maria Łopianowska  
Skarbnik Urszula Tutek  
Członek Irena Mańkowska  
Członek Teresa Rybakow  
Członek Leokadia Woroniuk