Koło Terenowe w Barlinku

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Barlinek
ul. Strzelecka 29
74-320 Barlinek


 Konto bankowe 88 8355 0009 0000 2987 2000 0001

Zarząd    
Prezes Alicja Kibiń tel.: 503 367 469
Wiceprezes Maria Parcheta tel.: 95 746 42 39; 782 392 143
Sekretarz Monika Piasecka  
Skarbnik Ewa Kindel  
Członek Wanda Peliwo  
Członek Janina Genik  
Członek Mieczysław Kruzel  
Członek Maria Kurczewska  

Dyżury są pełnione w środy od godz. 10:00 do 13:00

Siedziba Koła

ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek