IX Edycja Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” zakończona

W dniu 07-08-2020 została zakończona IX edycja nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” 
Prowadzenie tej edycji szkoły zostało zakłócone z powodu pandemii koronowirusa. Byliśmy zmuszeniu do zawieszenia zajęć od marca 2020 r. na czas nieokreślony. Po zniesieniu rygorystycznych obostrzeń w prowadzeniu wszelkich działań zarząd koła podjął decyzję o wznowieniu zająć od 17 lipca 2020 r zwiększając jednocześnie ich częstotliwość z 1 wykładu w miesiącu na 2 wykłady, aby nadrobić czas, który odebrał nam koronawirus.
Zajęcia były prowadzone z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, na które składały się między innymi:

 1.  Dezynfekcja pomieszczeń przed i po zajęciach.
 2. Obowiązkowy pomiar temperatury ciała uczestników.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed i po zajęciach.
 4. Obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczestników.
 5. Zachowanie zalecanych bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami.
 6. Każdy z uczestników dobrowolnie wypełniał indywidualna kartę informacyjną.

Zakończenie wykładów było zdecydowanie skromniejsze niż w poprzednich latach z wiadomych względów. Tradycyjnie uczestnicy otrzymali świadectwa uczestnictwa w IX edycji „Szkoły Cukrzycy” oraz drobne upominki, przeprowadziliśmy również w śród uczestników losowanie książek o tematyce związanej z cukrzycą a w szczególności omawiające zasady zdrowego żywienia i przyrządzania posiłków we własnym zakresie przez diabetyków.
W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników tej edycji szkoły składam serdeczne podziękowania:

 1. Pani dr Marzenie Kargul lekarzowi prowadzącemu od 9 lat nasza szkołę.
 2. Księdzu Kazimierzowi Łukjaniuk proboszczowi parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, gospodarzowi Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2, w której były prowadzone wykłady.
 3. Urzędowi Miasta i Gminy Nowogard za wsparcie finansowe szkoły.
 4. Dziennikowi Nowogardzkiemu za wsparcie medialne.
 5. Portalowi internetowemu „wNowogardzie” za wsparcie medialne.
 6. Firmie Ascensia Diabetes Care za udzielone wsparcie.
 7. Wszystkim uczestnikom szkoły cukrzycy za udział w zajęciach, jednocześnie gratulując im     zaangażowania w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy o cukrzycy.

Zajęcia IX edycji szkoły zostały dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl


    Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD
          Oddziału
 Zachodniopomorskiego