IV Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” ZAKOŃCZONA

26 czerwca 2015 r. wykładem Pani dr Marzeny Kargul „Zawał serca, udar mózgu – czy to też powikłania cukrzycy?  Zespół metaboliczny- problem społeczny XXI wieku.”  IV Edycja Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” została zakończona. Po Zakończeniu wykładu uczestnicy IV edycji „Szkoły Cukrzycy” otrzymali świadectwa uczestnictwa w cyklu ogólnokrajowej edukacji diabetologicznej prowadzonej przez Federacja Porozumienie Zielonogórskie oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.
W imieniu własnym, diabetyków Koła Nowogard oraz uczestników IV edycji szkoły składam serdeczne podziękowania:

  1. Lekarzowi prowadzącemu „Szkołę Cukrzycy” w Nowogardzie Pani dr Marzenie Kargul za bezinteresowne prowadzenie szkoły.
  2. Panu Jerzemu Jabłońskiemu  dyr. Centrum Edukacji  i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie za zapewnienie bazy lokalowej dla Szkoły Cukrzycy.
  3. Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie za okazane wsparcie.
  4. Pani Oldze Dankiewicz z firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG za czynne wsparcie IV edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”.
  5. Konsultantowi  Dietetycznemu mgr inż. Pani Hannie Głowackiej z OLEOFARM Sp. z o.o. za czynne wsparcie IV edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”.
  6. Lokalnym mediom za okazana pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych problemem cukrzycy.

Szczególne podziękowania składam wszystkim uczestnikom IV edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” za czynny udział w zajęciach edukacyjnych.

Jednocześnie informuję , że w listopadzie 2015 w ramach ogólnopolskiego programu edukacji diabetologicznej rozpocznie się V edycja „Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie

Zajęcia w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” są wspierane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard