II Edycja Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” zakończona

Co to jest Szkoła Cukrzycy?

W wyniku nawiązania współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków i Federacją Porozumienie Zielonogórskie wdrożono ogólnopolski program pod nazwą „Szkoła Cukrzycy”. Koordynatorem programu jest kierownik Poradni Diabetologicznej, opiekun i inicjator Średzkiej Szkoły Cukrzycy lekarz diabetolog Andrzej Paciorkowski, który zasiada także w radzie naukowej ogólnopolskiego programu edukacyjnego. 
W ostatnim z cyklu ośmiu co miesięcznych wykładów w Szkole Cukrzycy oprócz uczestników Szkoły w ostatnim dniu wykładów uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

 • Dyrektor Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja-Postęp” w Nowogardzie Pan Jerzy Jabłoński.
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Pan Kazimierz Lembas

Po zakończeniu wykładu odbyło się losowanie nagród w grupie uczestników Szkoły Cukrzycy, którzy uczestniczyli we wszystkich ośmiu wykładach. Wszyscy uczestnicy szkoły otrzymali świadectwa uczestnictwa w zajęciach. Przybyli goście w swoich wystąpieniach złożyli gratulacje organizatorom oraz wszystkim uczestnikom szkoły za wytrwałość i zrozumienie potrzeby doskonalenia swojej wiedzy o cukrzycy. Pan Jerzy Jabłoński poinformował, że udostępni pomieszczenia do prowadzenia III edycji Szkoły w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja-Postęp” w Nowogardzie. Uczestnicy II edycji Szkoły Cukrzycy złożyli serdeczne podziękowania Pani dr Marzenie Kargul za poświęcony czas nam diabetykom. Jest nam niezmiernie miło, że Pani dr Marzena Kargul wyraziła wole prowadzenia III Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”, która ruszy w listopadzie 2013 roku.

W imieniu własnym oraz całego Zarządu PSD Koła Nowogard jak również uczestników II edycji „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy” składam najserdeczniejsze podziękowania:

 • Pani dr Marzenie Kargul za bezinteresowne poprowadzenie dwóch edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”, za deklaracje prowadzenia III Edycji Szkoły w Nowogardzie oraz za podjecie działań zmierzających do otwarcia następnej Szkoły Cukrzycy na terenie województwie zachodniopomorskim w Gryfinie.
 • Panu Jerzemu Jabłońskiemu za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja-Postęp” w Nowogardzie do prowadzenia zajęć.
 • Panu Kazimierzowi Lembasowi za okazaną pomoc.
 • Dziennikowi Nowogardzkiemu za patronat medialny Szkoły Cukrzycy.
 • Portalowi Internetowemu Wnowogardzie za patronat medialny Szkoły Cukrzycy.
 • Wiadomością Samorządowym za patronat medialny Szkoły Cukrzycy.
 • Panu Andrzejowi Sawickiemu za zamieszczenie informacji o Szkole Cukrzycy na Stronie internetowej U.M N-d
 • Zarządowi Koła Nowogard za zaangażowanie w prowadzenie Szkoły Cukrzycy.
 • Oraz tym, bez których nie byłoby Szkoły Cukrzycy w Nowogardzie, czyli wszystkim uczestnikom II edycji Szkoły Cukrzycy.

Zajęcia w „Szkole Cukrzycy” zostały dofinansowane w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard