I Plener Rzeźbiarski w Żabowie

Dnia 30 czerwca 2012 w Żabowie na I Plenerze Rzeźbiarskim w Żabowie w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili kontrolne pomiary poziomu cukru we krwi, cholesterolu , trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego.

Z możliwość pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 49 osób. W tej grupie badania nie wykazały znacznych odstępstw od normy.

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 35 osób.
W tej grupie badania wykazały:
2 osoby z poziomem cholesterolu powyżej 240 mg/dl

Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 29 osób.
W tej grupie badania wykazały:
1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 360 mg/dl
1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 480mg/dl

W imieniu własnym jak również całego Zarządu Koła Nowogard składam Organizatorom I Pleneru Rzeźbiarskiego w Żabowie a w szczególności Pani Helenie Niemirskiej serdeczne podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia badań:

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard