I edycja Szkoły Cukrzycy w Nowogardzie zakończona

15 czerwca 2012 r.  zakończyła się I edycja Szkoły Cukrzycy w Nowogardzie.

Co to jest Szkoła Cukrzycy?

W wyniku nawiązania współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków i Federacją Porozumienie Zielonogórskie wdrożono ogólnopolski program pod nazwą „Szkoła Cukrzycy”. Koordynatorem programu jest kierownik Poradni Diabetologicznej, opiekun i inicjator Średzkiej Szkoły Cukrzycy lekarz diabetolog Andrzej Paciorkowski, który zasiada także w radzie naukowej ogólnopolskiego programu edukacyjnego.

W ostatnim z cyklu ośmiu co miesięcznych wykładów w Szkole Cukrzycy oprócz uczestników Szkoły w ostatnim dniu wykładów uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

 • Krajowy Koordynator Szkoły Cukrzycy Pan dr Andrzej Paciorkowski.
 • Wiceburmistrz Nowogardu Pan Damian Simiński.
 • Dyrektor Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja-Postęp” w Nowogardzie Pan Jerzy Jabłoński.
 • Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie jednocześnie opiekun PSD Koła Nowogard Pani Lida Bogus.
 • Redaktor Dziennika Nowogardzkiego  Pan Jarosław Bzowy.
 • Redaktor Wiadomości Samorządowych Pan Marek Lesław.

Pierwszą część ostatniego wykładu obejmujący zagadnienia „Zawał serca, udar mózgu – czy to też powikłania cukrzycy? Zespół metaboliczny – problem społeczny XXI wieku.” poprowadził Pan dr Andrzej Paciorkowski, drugą część poprowadziła Pani dr Marzena Kargul. Na zakończenie wykładów odbyło się losowanie nagród wśród uczestników Szkoły Cukrzycy, którzy uczestniczyli we wszystkich ośmiu wykładach. Główną nagrodę (rower) ufundowaną przez Burmistrza Nowogardu Pana Roberta Czaplę wylosowała Pani Krystyna Bzowa. Wiceburmistrz Nowogardu Pan Damian Simiński poinformował, że wylosowana przez Panią Krystyną Bzową nagroda zostanie uroczyście wręczona podczas najbliższej Sesji Rady Miasta Nowogard. Następnie rozlosowano nagrody ufundowane przez Pana dr Andrzeja Paciorkowskiego wśród, których znalazły się m.in. kijki do Nordic Walking. Wszyscy uczestnicy szkoły otrzymali świadectwa uczestnictwa w zajęciach. Zaproszeni goście w przychylnym tonie wypowiadali się o ogólnopolskim programie edukacyjnym „Szkoła Cukrzycy” , którego jednym z ogniw jest „Nowogardzka Szkoła Cukrzycy”. Ostatni wykład w Szkole Cukrzycy zakończył się odśpiewaniem „sto lat” dla twórcy Szkoły Cukrzycy Pana dr Andrzeja Paciorkowskiego oraz dla Pani dr Marzeny Kargul za bezinteresowne prowadzenie przez okres ośmiu miesięcy „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy”. Pani Urszula Józefiak odczytała wiersz „ Dla Pani Doktor” własnego autorstwa, który dedykuje Pani Marzenie Kargul. Zarząd PSD Koła Nowogard poinformował, że będzie kontynuacja Szkoły Cukrzycy w Nowogardzie. Pani dr Marzena Kargul wyraziła wolę poprowadzenia II edycji Szkoły. Pan Jerzy Jabłoński poinformował, że udostępni pomieszczenia do prowadzenia II edycji Szkoły w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja-Postęp” w Nowogardzie.

Pan dr Andrzej Paciorkowski mówi: Szkoła to nie tylko słuchanie, to też testy, ich rozwiązywanie i aktywne życie.

My dodajemy do tego: Szkoła to więcej poświęconego nam czasu przez lekarzy, to również szansa dla chorych z cukrzycą na dłuższe i lepsze życie bez powikłań około cukrzycowych.

W imieniu Własnym oraz całego Zarządu PSD Koła Nowogard oraz uczestników I edycji „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy” składam najserdeczniejsze podziękowania:

 • Panu dr Andrzejowi Paciorkowskiemu za stworzenie Szkoły Cukrzycy oraz za poświęcany nam diabetykom czas.
 • Pani dr Marzenie Kargul za bezinteresowne prowadzenie Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy.
 • Pani psycholog mgr Bożenie Kawickiej za bezinteresowny wykład „Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa”
 • Panu Burmistrzowi Nowogardu Robertowi Czapli, za ufundowana nagrodę oraz za  wspieranie działań Nowogardzkiego Koła Diabetyków.
 • Panu Jerzemu Jabłońskiemu za nieodpłatne udostępnienie obiektu do prowadzenia zajęć.
 • Dziennikowi Nowogardzkiemu za patronat medialny Szkoły Cukrzycy.
 • Portalowi Internetowemu Wnowogardzie za patronat medialny Szkoły Cukrzycy.
 • Wiadomością Samorządowym za patronat medialny Szkoły Cukrzycy.
 • Panu Andrzejowi Sawickiemu za zamieszczenie informacji o Szkole Cukrzycy na Stronie internetowej U.M N-d
 • Zarządowi Koła Nowogard za zaangażowanie w prowadzenie Szkoły Cukrzycy.
 • Oraz tym, bez których nie byłoby Szkoły Cukrzycy w Nowogardzie, czyli wszystkim uczestnikom I edycji Szkoły Cukrzycy.

                                                                                                        Eugeniusz Tworek
                                                                                                                Prezes
                                                                                                        PSD koła Nowogard

Informacje o „Nowogardzkiej Szkole Cukrzycy” w mediach:

1.    Dziennik Nowogardzki

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w Nowogardzie
Nowogardzka „Szkoła Cukrzycy zakończyła I edycję

Wywiad z dr Andrzejem Paciorkowskim
Dziennik Nowogardzki
Ostatnia sesja przed wakacjami 

2.    Portal internetowy Wnowogardzie:

http://www.wnowogardzie.pl/aktualnosci/od-jutra-rusza-szkola-cukrzycy/

http://www.wnowogardzie.pl/tag/cukrzyca/

3.    Urząd Miasta i Gminy Nowogard

http://www.nowogard.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2584 Itemid=51
http://www.nowogard.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=51 

4.    Porozumienie Zielonogórskie „Szkoła Cukrzycy”
http://www.szkolacukrzycy.pl/index.php?div=9&szkola_id=113